Trong bối cảnh dịch COVID – 19 vẫn còn diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều lĩnh vực kinh tế, trong đó có du lịch. Cùng với du lịch cả nước, hoạt động du lịch tại Vĩnh Long cũng đang gặp phải những khó khăn nhất định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *