Năm 2020, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là những ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh COVID – 19, nhưng tỉnh Vĩnh Long đã nỗ lực thực hiện thành công mục tiêu kép và duy trì được đà tăng trưởng kinh tế trên 2%. Kết quả này có đóng góp rất quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đang hoạt động tại địa phương, bằng sự nỗ lực duy trì ổn định sản xuất kinh doanh trong tình hình mới, góp phần tạo ra động lực cho phát triển kinh tế của tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *