EVFTA – Hiệp định tự do Việt Nam – EU sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/8 tới, các doanh nghiệp nhỏ và vừa địa phương bị tác động như thế nào? Họ cần làm gì để vượt qua thách thức và tận dụng các cơ hội từ thị trường này? Bài học từ những doanh nghiệp dẫn đầu, và sự chia sẻ của các chuyên gia, sẽ giúp các doanh nghiệp địa phương định vị tốt hơn chỗ đứng của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *