Thiết lập trạng thái bình thường mới, cùng sống chung an toàn với dịch COVID -19, đang đặt ra thách thức lớn đối với DN địa phương. DN cần thay đổi nhanh để thích ứng với tình hình mới. Tùy vào ngành nghề, quy mô mà mỗi DN có giải pháp phù hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *