Dịch bệnh COVID – 19 gây tác động tiêu cực đến lĩnh vực kinh tế. Nhiều DN đã linh hoạt chuyển đổi mô hình kinh doanh; trong đó có bán hàng qua internet. Mô hình này cũng sẽ là xu hướng được nhiều DN sử dụng để đa dạng hóa nguồn thu trong bối cảnh bình thường mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *