Khi nước mấp mé tràn đồng cũng là lúc người dân tất bật chuẩn bị ngư cụ đánh bắt thủy sản, nào là cá, cua, lươn, ốc và ếch đồng…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *