Cây con chậm phát triển, không bén rễ được, cây chết. Đất vườn thoái hóa sau hạn mặn. Đất ruộng lên liếp chứa nhiều độc chất… Cần thiết cải tạo đất trước khi trồng mới? Nhà vườn nên chú ý những vấn đề gì để cây con nhanh chóng bắt rễ, phát triển khỏe mạnh?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *