Ngày 03/12/2021, Sở Y tế Vĩnh Long thông báo cấp độ dịch của tỉnh Vĩnh Long theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế đến ngày 03/12/2021. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *