Điều 1. Mục đích, ý nghĩa

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa (sau đây gọi tắt là hội thi) được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của người lao động trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống góp phần phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Vĩnh Long, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Điều 2. Cơ quan tổ chức hội thi

 Cơ quan chỉ đạo: UBND tỉnh.

Cơ quan tổ chức: Liên hiệp Các hội khoa học- kỹ thuật, Sở Khoa học- Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long.

Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Nông nghiệp- PTNT, Sở Công thương, Sở GD- ĐT, Sở Y tế, Sở Tài chính, Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long.

Cơ quan thường trực: Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật.

Điều 3. Lĩnh vực dự thi

 Giải pháp dự thi là mô hình, quy trình sản xuất, phần mềm máy tính, thiết bị, máy móc… được tạo ra từ năm 2015 trở lại đây nhằm giải quyết các vấn đề về mặt khoa học hoặc thực tiễn sản xuất và đời sống ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Các giải pháp dự thi theo các lĩnh vực sau:

 1. Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông;
 2. Công nghiệp, cơ khí, tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải;
 3. Vật liệu, hóa chất, năng lượng;
 4. Công nghệ sinh học; nông, ngư nghiệp; tài nguyên và môi trường;
 5. Y- dược, an toàn thực phẩm;
 6. GD- ĐT.

Điều 4. Đối tượng dự thi 

 1. Cá nhân dự thi: Mọi cá nhân là người Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống hoặc làm việc tại tỉnh Vĩnh Long, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, trình độ, nghề nghiệp có các giải pháp kỹ thuật và giải pháp tổ chức quản lý được tạo ra và có khả năng áp dụng tại tỉnh Vĩnh Long từ năm 2015 trở lại đây đều có quyền tham dự hội thi.
 1. Tổ chức dự thi: Mọi tổ chức đã được cấp phép hoạt động theo pháp luật Việt Nam trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, đã đầu tư để tạo ra giải pháp kỹ thuật và giải pháp tổ chức quản lý từ năm 2015 trở lại đây đều có quyền đứng tên đơn vị có giải pháp tham dự hội thi. Trong trường hợp này, thủ trưởng hoặc người ủy quyền sẽ đứng tên tổ chức dự thi và kèm danh sách tác giả hoặc nhóm tác giả là những người tạo ra giải pháp dự thi (trường hợp nhóm tác giả, mỗi thành viên tham gia phải có tỷ lệ đóng góp vào giá trị giải pháp từ 20% trở lên, có nghĩa là không quá 5 người).
 1. Các giải pháp không được tham gia hội thi: Các giải pháp đã đoạt giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam (Giải thưởng Khoa học công nghệ VIFOTEC), Giải thưởng Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc, giải thưởng các hội thi từ cấp bộ và tương đương trở lên không thuộc đối tượng được xét, chấm điểm và trao giải của hội thi Sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa, giải pháp vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm thuần phong mỹ tục.

Điều 5. Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp dự thi 

 1. Tính mới, tính sáng tạo so với các giải pháp đã có ở Vĩnh Long; Giải pháp dự thi không trùng với các giải pháp được công nhận trước ngày nộp hồ sơ.
 1. Khả năng áp dụng rộng rãi trong điều kiện kinh tế- xã hội tỉnh Vĩnh Long: Giải pháp dự thi đã được áp dụng hoặc đã được thử nghiệm, sản xuất thử và chứng minh được khả năng áp dụng có hiệu quả.
 1. Hiệu quả kinh tế- xã hội: Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế- xã hội cao hơn so với giải pháp tương tự đã biết ở Vĩnh Long, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và xã hội.

BTC sẽ ban hành “Quy định về việc đánh giá các giải pháp dự thi hội thi Sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa lần thứ VIII, năm 2020- 2021” cụ thể. 

Điều 6. Hồ sơ dự thi

Hồ sơ dự thi gồm 5 bộ (theo mẫu của BTC- có hướng dẫn kèm theo), bao gồm phiếu đăng ký dự thi, bản tóm tắt giải pháp dự thi và bản toàn văn giải pháp dự thi thuộc các lĩnh vực khoa học- kỹ thuật nêu tại Điều 3 của thể lệ này. 

Điều 7. Nộp, nhận hồ sơ dự thi

 1. Nơi nhận hồ sơ dự thi: Hồ sơ được đựng trong một phong bì dán kín, ngoài bì ghi: “HỒ SƠ DỰ THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TRẦN ĐẠI NGHĨA LẦN THỨ VIII, NĂM 2020- 2021”. Hồ sơ có thể gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện theo địa chỉ sau: Liên hiệp Các hội khoa học- kỹ thuật Vĩnh Long, số 111 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP Vĩnh Long. File mềm có thể gửi trực tiếp hoặc chuyển qua email: lhhkhktvl@yahoo.com.vn. Nếu cần liên hệ điện thoại: 02703.862.556 hoặc 02703.862.557.
 1. Thời hạn nhận, xét duyệt giải pháp và trao giải thưởng hội thi:

– Thời hạn nhận hồ sơ dự thi được bắt đầu từ khi công bố thể lệ hội thi đến hết ngày 30/4/2021.

– Hội đồng sơ tuyển họp thẩm định hồ sơ trong tháng 5/2021.

– Hội đồng giám khảo họp chấm các giải pháp dự thi trong tháng 6- 7/2021.

– BTC họp xếp giải trong tháng 7- 8/2021.

– Chuyển hồ sơ đăng ký tham gia hội thi toàn quốc tháng 8/2021.

– Tổng kết và trao giải vào tháng 9/2021.

 1. Hồ sơ dự thi được tiếp nhận xem xét và lưu trữ theo nguyên tắc bảo mật cho tới ngày công bố kết quả hội thi.
 1. Hồ sơ dự thi sẽ không trả lại. Riêng sản phẩm hoặc mô hình được trả lại sau khi trao giải hội thi trong vòng 1 tháng nếu người dự thi yêu cầu.

Điều 8. Đánh giá giải pháp dự thi

Hội đồng giám khảo do BTC hội thi thành lập, gồm các chuyên gia, các nhà khoa học có chuyên ngành thuộc các lĩnh vực dự thi. Việc đánh giá được thực hiện bằng cách cho điểm từng tiêu chuẩn theo thang điểm do BTC hội thi quy định.

Điều 9. Giải thưởng

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa lần VIII, có cơ cấu giải như sau:

Giải Nhất, trị giá 24.000.000đ.

Giải Nhì, mỗi giải trị giá 19.000.000đ.

Giải Ba, mỗi giải trị giá 14.000.000đ.

Giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 5.000.000đ.

– Các tác giả đoạt giải Nhất, Nhì, Ba sẽ được UBND tỉnh tặng bằng khen.

– Các tác giả tham gia dự thi được BTC cấp giấy chứng nhận.

– UBND tỉnh tặng bằng khen cho những tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ triển khai và tổ chức hội thi.

– BTC hội thi tặng giấy khen cho những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức hội thi.

Điều 10. BTC, ban thư ký, hội đồng giám khảo

– BTC hội thi do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập, bao gồm: đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Liên hiệp Các hội khoa học- kỹ thuật, Sở Khoa học- Công nghệ, Liên đoàn Lao động, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Nông nghiệp- PTNT, Sở Tài chính, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Báo Vĩnh Long, Sở GD- ĐT, Văn phòng UBND, Sở Y tế, Sở Công thương, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh Vĩnh Long.

– Ban thư ký hội thi do BTC hội thi thành lập bao gồm cán bộ của các đơn vị, ngành liên quan. Ban thư ký có nhiệm vụ giúp BTC hội thi triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

– Hội đồng giám khảo do BTC hội thi thành lập, gồm các chuyên gia, các nhà khoa học thuộc các lĩnh vực dự thi, có nhiệm vụ giúp BTC hội thi trong việc xem xét, đánh giá các giải pháp dự thi theo quy định thể lệ và tiêu chuẩn chấm giải.

Điều 11. Tài chính

 1. Kinh phí cho hội thi từ các nguồn sau:

– Kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ đã được Sở Tài chính cân đối hàng năm.

– Tài trợ của các cá nhân và tổ chức (nếu có).

 1. Kinh phí dành cho hội thi được chi cho các nội dung sau:

– Chi thưởng cho các giải pháp đoạt giải, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động, tổ chức và tham gia hội thi;

– Chi các hoạt động tổ chức triển khai hội thi.

Điều 12. Bảo hộ sở hữu công nghiệp

 1. Các giải pháp dự thi khi có nhu cầu bảo hộ (sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp…) sẽ được BTC tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ về thủ tục cho tác giả giải pháp lập hồ sơ đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ hoặc Sở Khoa học- Công nghệ Vĩnh Long.
 1. Trong quá trình tổ chức hội thi, khi phát hiện giải pháp có dấu hiệu vi phạm thể lệ, quy định chấm giải, vi phạm quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, tùy theo mức độ vi phạm BTC sẽ xóa tên khỏi danh sách dự thi, thu hồi các giải thưởng, hoặc có hình thức đề nghị ngành chức năng xử lý theo luật pháp quy định hiện hành.

Điều 13. Tổ chức thực hiện

– Liên hiệp Các hội khoa học- kỹ thuật, Sở Khoa học- Công nghệ, Liên đoàn Lao động, Tỉnh Đoàn, Báo Vĩnh Long, Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long và các ban, ngành có liên quan phối hợp tổ chức, phát động, triển khai hội thi, tổng kết và trao giải thưởng.

– Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện- thị- thành có công văn chỉ đạo các địa phương, đơn vị do mình quản lý, các tổ chức, đơn vị trung ương đóng trên địa bàn Vĩnh Long triển khai, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng thể lệ hội thi. Vận động tổ chức, cá nhân hưởng ứng tích cực và có nhiều giải pháp tham dự hội thi.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Thể lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày có quyết định ban hành của BTC hội thi. Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì chưa phù hợp, Thường trực BTC hội thi tổng hợp và trình BTC hội thi xem xét, sửa đổi cho phù hợp. 

BAN TỔ CHỨC HỘI THI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *