Ngày này cách đây 75 năm, ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bản Tuyên ngôn độc lập do Người soạn thảo là một áng văn bất hủ, tác phẩm này đến nay vẫn tiếp tục khẳng định giá trị lịch sử to lớn và mang ý nghĩa thời đại sâu sắc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *