Nhằm tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch và đảm bảo lưu thông, cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu, đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng của người dân, Sở Công thương TP.HCM vừa đề nghị ngành y tế ưu tiên xét nghiệm tầm soát diện rộng Covid-19 tại các chợ đầu mối của thành phố.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *