Ngày 5/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4. Thủ tướng nhấn mạnh phải sớm phục hồi, phát triển các hoạt động KTXH là yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế, của cộng đồng và của nhân dân cả nước.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *