Mặc dù đã đạt nhiều kết quả khả quan trong công tác phòng chống bệnh lao nhưng Việt Nam vẫn là nước có gánh nặng bệnh lao cao xếp thứ 11 trên 30 quốc gia có gánh nặng lao cao nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *