Việt Nam là một trong 190 quốc gia tham gia vào cơ chế COVAX, và là một trong các quốc gia được nằm trong danh sách được tài trợ vắc-xin giai đoạn đầu tiên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *