Sáng 05/06, Quốc hội đã tiếp tục chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực kiểm toán. Giải pháp khắc phục sác sai phạm trong hoạt động đấu thầu cũng như hạn chế trong việc chuyển hồ sơ vi phạm là nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi chất vấn với Tổng kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *