Dự án CSDL Quốc gia về dân cư và Dự án SX, cấp và quản lý Căn cước công dân là 2 dự án CNTT lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay, chuyển đổi phương thức quản lý con người từ phương thức cũ sang phương thức mới ứng dụng KHCN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *