Mới đây, WHO và UNICEF đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh khi dữ liệu mới cho thấy tỷ lệ tiêm chủng ở trẻ em trên toàn cầu chứng kiến mức sụt giảm cao nhất trong khoảng 30 năm qua. Việt Nam cũng không ngoại lệ khi tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đang bị giảm, trong đó 2 nhóm vaccine OPV (bại liệt uống), vaccine DTP (phòng bệnh bạch hầu – ho gà – uốn ván) đang ở mức cảnh báo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *