Tình trạng đầu tư dàn trải, dở dang chưa được khắc phục; khâu đánh giá hiệu quả sau đầu tư của dự án chưa được quan tâm… là những hạn chế lớn trong thực hiện đầu tư công đã được các đại biểu Quốc hội chỉ ra khi cho ý kiến về Báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tại phiên họp sáng nay 29/10.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *