Từ ngày 1/8 tới đây, tất cả các tuyến cao tốc sẽ thực hiện thu phí điện tử không dừng (ETC), với các trạm thu phí còn lại chỉ duy trì 1 làn mỗi chiều xe thu phí hỗn hợp. Theo đó, nếu tài xế không dán thu phí không dừng mà đi vào cao tốc sẽ bị xử phạt theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *