Theo quyết định của Liên bộ Bộ Công Thương – Tài chính, từ 15 giờ chiều 13/03 giá mỗi lít xăng tăng từ 380 đồng đến 490 đồng, các mặt hàng dầu cũng tăng từ 240 đồng đến 720 đồng / lít- kg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *