Theo quyết định của Liên bộ Bộ Công Thương – Tài chính, từ 15 giờ chiều 04/07 giá mỗi lít xăng tăng từ 450 đến 540đồng/lít. Giá các mặt hàng dầu cũng tăng từ 90 đồng đến 600đồng/lít. Tại kỳ điều hành lần này, liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định  tiếp tục không trích lập vào Quỹ bình ổn giá xăng dầu và không chi sử dụng từ quỹ này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *