Trong kỳ điều chỉnh giá xăng – dầu vào chiều 23/5, Liên bộ tài chính – Công thương quyết định giá xăng RON 92 tăng 680 đồng/ lít; Xăng RON 95 tăng 670 đồng/lít. Đây là đợt tăng giá xăng thứ tư liên tiếp từ ngày 21/4 đến nay. Riêng giá các mặt hàng dầu giảm từ 760 đồng đến 1.100 đồng lít – kg.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *