Theo quyết định của Liên bộ Công thương – Tài Chính, từ 15 giờ chiều 21/9, giá mỗi lít xăng giảm từ 450 đồng đến 630 đồng, giá  dầu cũng  giảm từ 380 đồng/lít đến 1.970 đồng/lít.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *