Theo quyết định của Liên bộ Công thương – Tài chính, từ 15 giờ chiều 1/12, các mặt hàng xăng –  dầu đồng loạt giải từ 830 đồng đến 1.080 đồng/lít- kg.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *