Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chậm nhất đến ngày mai 15/6/2024 các doanh nghiệp kinh doanh vàng bắt buộc phải thực hiện xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng, sau mốc thời gian này các doanh nghiệp không tuân thủ quy định sẽ bị rút giấy phép kinh doanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *