Đánh cắp số phận

Triển lãm trưng bày hơn 100 tựa sách tiếng Việt, ngoại ngữ, song ngữ, chia thành 3 cụm, gồm: Tủ sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tủ sách trưng bày ấn phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Tủ sách về các đồng chí lãnh đạo Đảng và cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *