Từ ngày 01/1/2024, luật Khám bệnh, chữa bệnh được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 2 có hiệu lực. Để bảo đảm thi hành Luật, Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *