Trong khuôn khổ ĐHĐB Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia  Hà Nội đã diễn ra triển lãm với chủ đề “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tự hào truyền thống – vững bước tương lai” .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *