Từ ngày 1/7, trẻ dưới 14 tuổi sẽ được cấp tài khoản định danh điện tử riêng, thay vì phải đăng ký theo tài khoản cha mẹ hoặc người giám hộ. Công dân đủ 14 tuổi đã có thẻ căn cước công dân hoặc căn cước còn hiệu lực, được cấp tài khoản định danh điện tử mức 1 hoặc 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *