Theo Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, tình hình xuất khẩu nông sản sang cửa khẩu biên giới phía bắc hiện tại khá thông thoáng, bình quân mỗi ngày có trên 150 xe xuất khẩu, tổng số container còn tồn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn khoảng 300 xe.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *