Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel (Viettel Digital) được thành lập vào năm 2019 và hoạt động trong lĩnh vực tài chính số. Đây là thành viên thứ 8, trực thuộc tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông quân đội, ra đời với sứ mệnh phổ cập tài chính số đến mọi người dân Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *