Sáng nay (22/7), hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 tiếp tục ngày làm việc thứ hai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *