Sáng 05/12 tại Hà Nội, Các cơ quan chuyên môn của Bộ NN&PTNT phối hợp với Trung tâm Nông nghiệp quốc tế Úc tổ chức Hội thảo: Thay đổi các hệ thống canh tác nông nghiệp quy mô nhỏ theo định hướng thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp với mục tiêu phát thải ròng bằng “0”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *