Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai sâu rộng, hiệu quả hơn nữa các phong trào thi đua trong từng lĩnh vực cụ thể, nhất là phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp thứ 59 Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

 

Chiều 30/7 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì phiên họp thứ 59 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương. 

Tham dự phiên họp có Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng các thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương. 

Công tác thi đua góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH

Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà cho biết, công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng tiếp tục được tăng cường, đặc biệt là công tác tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng, tạo cơ sở pháp lý để quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Ngay từ những tháng đầu năm, các bộ, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương đã tổ chức nhiều phong trào thi đua với hình thức phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, trọng tâm là thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2015 và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

Các phong trào thi đua được triển khai bài bản, có tiêu chí và nội dung thi đua rõ ràng, cụ thể, thiết thực, được người dân hưởng ứng tích cực, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Công tác khen thưởng được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện kịp thời, chất lượng khen thưởng được nâng lên. Các bộ, ngành, địa phương đã chú trọng sử dụng các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền để khen thưởng kịp thời các trường hợp có thành tích; đồng thời quan tâm hơn trong việc khen thưởng các trường hợp có thành tích đột xuất, người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác… Việc phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” được tập trung chỉ đạo thực hiện, đạt kết quả tốt.

Hoạt động của Hội đồng và Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương có nhiều đổi mới, chủ động, trách nhiệm trong việc tổ chức chỉ đạo và triển khai có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm.

Đại hội Thi đua yêu nước và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp được tổ chức từ cơ sở, đảm bảo nội dung, kế hoạch đề ra, tạo khí thế thi đua sôi nổi và biểu dương, tôn vinh những điển hình tiên tiến, các nhân tố mới. Đến nay đã có 25 bộ, ngành, đoàn thể và địa phương tổ chức Đại hội Thi đua.

Về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, hiện Ban Tổ chức Đại hội đã họp phiên thứ nhất để triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội, phân công nhiệm vụ cho các thành viên và thành lập 3 tiểu ban là Tiểu ban Nội dung, Tiểu ban Tuyên truyền, Tiểu ban Hậu cần và An ninh. 

Các tiểu ban đã xây dựng kế hoạch, phân công và triển khai nhiệm vụ, đến nay các tiểu ban đã thực hiện các công việc theo đúng yêu cầu, kế hoạch và tiến độ đề ra.

Triển khai sâu rộng phong trào thi đua ở từng lĩnh vực cụ thể

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đánh giá, phong trào thi đua trong những năm qua nói chung và trong 6 tháng đầu năm 2015 nói riêng tiếp tục phát triển sâu rộng, hiệu quả với hình thức phong phú, đa dạng; có nhiều phong trào tốt, mang lại hiệu quả cao… Kết quả đạt được trong các phong trào thi đua đã góp thiết thực vào thành tựu phát triển kinh tế-xã hội chung của đất nước.

Công tác khen thưởng cũng được triển khai kịp thời hơn, chính xác hơn, quan tâm hơn đến công tác khen thưởng trực tiếp người lao động, khen thưởng đột xuất.

Chỉ đạo các nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm phát động và triển khai sâu rộng, hiệu quả hơn nữa các phong trào thi đua trong từng lĩnh vực cụ thể, nhất là phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc trong năm 2015 – một năm có ý nghĩa đặc biệt, năm cuối của Kế hoạch 5 năm 2011-2015.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt hơn nữa công tác truyên truyền đối với công tác thi đua, khen thưởng bằng các hình thức phong phú, phù hợp, hiệu quả… qua đó góp phần nhân rộng phong trào thi đua, các mô hình hay, kinh nghiệm tốt, các điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, nhất là khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, khen thưởng người lao động trực tiếp và khen thưởng đột xuất; tiếp tục hoàn thiện, bổ sung các chính sách liên quan đến công tác khen thưởng, trong đó có việc khen thưởng liên quan đến yếu tố nước ngoài.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã nghe báo cáo, thảo luận, xem xét, cho ý kiến cụ thể về nội dung, chương trình, công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 11/2015.

Nguồn: Nguyễn Hoàng-Nhật Bắc ( Chinhphu.vn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *