Tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc  đã làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *