Cách đây đúng 20 năm, ngày 5.8.2002, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XI đã ban hành Nghị quyết thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trong suốt chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong dòng chảy đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước, thể hiện qua những dấu mốc lớn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *