Sau những ngày đầu tiên tiến hành thu phí không dừng ETC trên các tuyến cao tốc, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết công tác vận hành hệ thống thu phí không dừng tại các trạm thu phí cơ bản ổn định, không phát sinh các tình huống phức tạp, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định, làm ùn tắc cục bộ tại các trạm thu phí trên một số tuyến cao tốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *