Sáng 12/11, với 87,95% tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014. Cũng với tỷ lệ này, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2013.

Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2014. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Theo Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014, tổng số thu cân đối ngân sách Nhà nước là 782.700 tỷ đồng; Tổng số chi cân đối ngân sách Nhà nước là 1.006.700 tỷ đồng; Mức bội chi ngân sách Nhà nước là 224.000 tỷ đồng, tương đương 5,3% tổng sản phẩm trong nước (GDP).

Quốc hội cũng yêu cầu Chính phủ tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, cơ cấu lại thu, chi ngân sách, phối hợp đồng bộ với chính sách tiền tệ để duy trì ổn định kinh tế vĩ mô. Triệt để tiết kiệm chi cho bộ máy quản lý nhà nước và sự nghiệp công; thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ chế khoán chi và bố trí kinh phí theo hiệu quả công việc; cắt giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, chi công tác nước ngoài, chi cho hoạt động lễ hội, lễ kỷ niệm, khởi công, khánh thành, tổng kết và các khoản chi chưa cần thiết khác, không mua xe công (trừ xe chuyên dùng theo quy định của pháp luật); Quản lý chặt chẽ để hạn chế tối đa chi chuyển nguồn.

Theo Nghị quyết về điều chỉnh Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2013, Quốc hội giao Chính phủ nâng mức bội chi ngân sách nhà nước năm 2013 để bù đắp số hụt thu ngân sách trung ương nhưng không quá 195.500 tỷ đồng (tương đương 5,3% GDP ước thực hiện). Tiếp tục chỉ đạo các địa phương rà soát thực hiện triệt để tiết kiệm chi, cắt, giảm các khoản chi chưa cần thiết, không hiệu quả và cho phép các địa phương không đủ nguồn bù đắp hụt thu ngân sách được sử dụng không quá 70% Quỹ dự trữ tài chính để bù vào số hụt thu ngân sách năm 2013./

Theo Quang Vũ ( TTXVN )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *