Sau khi nhận được yêu cầu của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc góp ý phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 cho các học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Bộ Y tế đã có góp ý phương án tổ chức thi an toàn. Cụ thể, thí sinh thuộc diện F1 được tham dự kỳ thi cùng với các thí sinh khác. Thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ được tham dự kỳ thi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *