Thảo luận về Luật cảnh sát cơ động, nhiều đại biểu bày tỏ quan tâm đến quyền hạn của cảnh sát cơ động được quy định trong điều 10 của dự thảo Luật và các quy định về huy động phương tiện thiết bị dân sự,  vai trò trách nhiệm của các đơn vị phối hợp trong hoạt động của lực lượng cảnh sát cơ động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *