Ngày nay, Bến Nhà Rồng trở thành Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, là một chi nhánh nằm trong hệ thống các Bảo tàng và di tích lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên toàn quốc, và là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, ý chí kiên cường vượt khó cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *