Sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban Kinh tế – Xã hội chuẩn bị Đại hội 13 của Đảng, chủ trì họp Tiểu ban. Đây là phiên họp thứ hai nhằm thống nhất lộ trình cụ thể thực hiện các nhiệm vụ đặt ra. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *