Tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì buổi làm việc của Tiểu ban kinh tế – xã hội với các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *