Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, không để bị động trong mọi tình huống, Bộ giáo dục – Đào tạo xây dựng phương án, kịch bản dự phòng trong mọi khâu tổ chức kỳ thi. Trong đó đẩy mạnh phân cấp, tăng cường trách nhiệm của các địa phương đối với kỳ thi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *