Cho ý kiến về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022, nhiều đại biểu quan tâm tới vấn đề về hỗ trợ cho người lao động trước những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *