Cần có các giải pháp trong phòng, chống sạt lở, ổn định môi trường sống tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đây cũng là một trong những nội dung được các Đại biểu Quốc hội đưa ra chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *