Các NQ 63 và 68 được Chính phủ ban hành kịp thời tiếp tục kiên trì “mục tiêu kép”, ưu tiên chống dịch nhưng phải phục hồi SX. TT Phạm Minh Chính nhấn mạnh, càng khó khăn càng phải đẩy mạnh phân cấp phân quyền để phát huy tính tích cực, chủ động, linh hoạt, tự chịu trách nhiệm của các cấp, các ngành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *