Đánh cắp số phận

Ngày 25-01-2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bước vào ngày làm việc đầu tiên. Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội) – nơi diễn ra Đại hội, những khâu chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng phục vụ đại hội – sự kiện chính trị trọng đại của đất nước đã hoàn thành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *