Trung Quốc là thị trường tiêu thụ chủ lực của nhiều ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam của Việt Nam, đặc biệt là với các loại hàng hóa nông sản và thủy sản. Việc Trung Quốc đã khôi phục hoàn toàn xuất, nhập khẩu với 5 cửa khẩu ở Lạng Sơn từ ngày 28/1 mang đến kỳ vọng lớn cho các Doanh nghiệp cũng như hoạt động xuất khẩu của Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *