Thảo luận về Luật Đấu thầu (sửa đổi), các đại biểu Quốc hội đề nghị  Luật cần có các quy định để giải quyết những vướng mắc và đặc thù  trong đấu thầu trong lĩnh vực y tế, phù hợp với yêu cầu thực tiễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *